TRANG CHỦ MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ĐẸP • 450+ Bản vẽ nhà ống, nhà phố đẹp Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người

Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người

Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người :

Mẫu nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người

Hình ảnh mặt tiền - Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người
Hình ảnh mặt tiền – Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người

Mặt bằng & Mặt cắt đứng mẫu nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người

Mặt bằng & Mặt cắt đứng - Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người
Mặt bằng & Mặt cắt đứng – Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người

Không gian nội thất mẫu nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người

Không gian nội thất 01 - Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người
Không gian nội thất 01 – Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người
Không gian nội thất 02 - Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người
Không gian nội thất 02 – Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người
Không gian nội thất 03 - Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người
Không gian nội thất 03 – Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người
Không gian nội thất 04 - Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người
Không gian nội thất 04 – Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người

 

Nhà phố 4 tầng 3,8x40m cho gia đình 3 thế hệ 9 người – http://kientaoviet.com.vn
Nguồn ảnh : Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *