Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại

Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại :

Ngắm nhìn 3 phương án trang trí ngoại thất mẫu biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại
Ngắm nhìn 3 phương án trang trí ngoại thất mẫu biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại

Ngắm 3 phương án thiết kế biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại

Trang trí ngoại thất phương án 01 - Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại
Trang trí ngoại thất phương án 01 – Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại
Trang trí ngoại thất phương án 02 - Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại
Trang trí ngoại thất phương án 02 – Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại
Trang trí ngoại thất phương án 03 - Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại
Trang trí ngoại thất phương án 03 – Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại

Bản vẽ mặt bằng & mặt đứng mẫu biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại

Mặt bằng & Mặt đứng - Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại
Mặt bằng & Mặt đứng – Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại

Không gian nội thất nhà biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại

Không gian nội thất 01 - Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại
Không gian nội thất 01 – Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại
Không gian nội thất 02 - Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại
Không gian nội thất 02 – Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại
Không gian nội thất 03 - Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại
Không gian nội thất 03 – Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại
Không gian nội thất 04 - Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại
Không gian nội thất 04 – Biệt thự vườn mini 1 tầng 11×10,5m hiện đại

Công ty thiết kế nhà đẹp Kiến Tạo Việt – https://kientaoviet.com.vn
Bản vẽ mẫu thiết kế nhà đẹp sưu tầm dành cho bạn đọc tham khảo ý tưởng