Thiết kế biệt thự phố hiện đại 3 tầng 20x10m

Thiết kế biệt thự phố hiện đại 3 tầng 20x10m :

Phối cảnh 01 - Thiết kế biệt thự phố hiện đại 3 tầng 20x10m
Phối cảnh 01 – Thiết kế biệt thự phố hiện đại 3 tầng 20x10m

Bản vẽ thiết kế biệt thự phố hiện đại 3 tầng 20x10m

Phối cảnh 02 - Thiết kế biệt thự phố hiện đại 3 tầng 20x10m
Phối cảnh 02 – Thiết kế biệt thự phố hiện đại 3 tầng 20x10m

Mặt bằng công năng thiết kế biệt thự phố hiện đại 3 tầng 20x10m

Các không gian tầng 1 :

Các không gian tầng 2 :

Mặt bằng tầng 2 - Thiết kế biệt thự phố hiện đại 3 tầng 20x10m
Mặt bằng tầng 2 – Thiết kế biệt thự phố hiện đại 3 tầng 20x10m

Các không gian tầng 3 :

Mặt bằng tầng 3 - Thiết kế biệt thự phố hiện đại 3 tầng 20x10m
Mặt bằng tầng 3 – Thiết kế biệt thự phố hiện đại 3 tầng 20x10m

Công ty thiết kế nhà đẹp Kiến Tạo Việt – https://kientaoviet.com.vn
Bản vẽ mẫu thiết kế nhà đẹp sưu tầm dành cho bạn đọc tham khảo ý tưởng