Xem 5 mẫu mặt bằng nhà ống 2 tầng có diện tích khác nhau

Xem 5 mẫu mặt bằng nhà ống 2 tầng có diện tích khác nhau :

Mời các bạn cùng xem 5 mẫu mặt bằng nhà ống 2 tầng 2-3-4 phòng ngủ có diện tích khác nhau

Mẫu nhà ống, nhà phố 2 tầng 4x15m : 

Xem 5 mẫu mặt bằng nhà ống 2 tầng có diện tích khác nhau - Nhà phố 2 tầng 4x15m
Xem 5 mẫu mặt bằng nhà ống 2 tầng có diện tích khác nhau – Nhà phố 2 tầng 4x15m

Mẫu nhà ống, nhà phố 2 tầng 5x13m : 

Xem 5 mẫu mặt bằng nhà ống 2 tầng có diện tích khác nhau - Nhà phố 2 tầng 5x13m
Xem 5 mẫu mặt bằng nhà ống 2 tầng có diện tích khác nhau – Nhà phố 2 tầng 5x13m

Mẫu nhà ống, nhà phố 2 tầng 6x10m : 

Xem 5 mẫu mặt bằng nhà ống 2 tầng có diện tích khác nhau - Nhà phố 2 tầng 6x10m
Xem 5 mẫu mặt bằng nhà ống 2 tầng có diện tích khác nhau – Nhà phố 2 tầng 6x10m

Mẫu nhà ống, nhà phố 2 tầng 4,4x14m : 

Xem 5 mẫu mặt bằng nhà ống 2 tầng có diện tích khác nhau - Nhà phố 2 tầng 44x14m
Xem 5 mẫu mặt bằng nhà ống 2 tầng có diện tích khác nhau – Nhà phố 2 tầng 44x14m

Mẫu nhà ống, nhà phố 2 tầng 5,6x12m : 

Xem 5 mẫu mặt bằng nhà ống 2 tầng có diện tích khác nhau - Nhà phố 2 tầng 56x12m
Xem 5 mẫu mặt bằng nhà ống 2 tầng có diện tích khác nhau – Nhà phố 2 tầng 56x12m

Công ty thiết kế nhà đẹp Kiến Tạo Việt – https://kientaoviet.com.vn
Bản vẽ mẫu thiết kế nhà đẹp sưu tầm dành cho bạn đọc tham khảo ý tưởng